PROGRAM

Årets program til Beatlesfestivalen er klart, men vi minner om at der kan komme endringer med tanke på rekkefølge, artister, foredragsholdere, med mer.

FREDAG – 7. oktober


16.00 – 18.00 

Come Together 

Vorspiel med Gary Owen i Amundsen Bar

18.00 – 18.45

Velkommen til Beatlesfestivalen/Boklansering med Bård Ose

19.00 – 20.30

Fredagsbuffé på Grand Hotel Terminus

20.30 – 

Konserter i Terminus Hall på hotellet

LØRDAG – 8. oktober


06.45 – 10.30

Frokost

11.00 – 11.45

Let It Be og kreativitet i organisasjoner

Foredrag med Dag Inge Fjeld

12.00 – 13.00

Multimediashow (bilder og lydkutt kombinert med dialog/foredrag) om konflikten mellom John Lennon og Paul McCartney i 1971-72
Foredrag med Yan Friis & Tom Kristensen

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.00

Jubileumsåret 1962 i Beatleshistorien

Foredrag med Bård Ose

15.15 – 16.00

Guidet virtuell tur av The Beatles i Liverpool 

Med Jackie Spencer

16.00 – 17.30

Pause. 

Det legges opp til ulike aktiviteter så som platemesse, visning av film, etc.

17.30 – 18.30

Beatlesquiz i Amundsen Bar 

Med radio 5000BERGEN

19.00 – 20.30

Festivalmiddag på Grand Hotel Terminus

20.30 – 00.00

Konserter i Terminus Hall på hotellet

00.00 – 

Good Night
Nachspiel med Gary Owen i Amundsen Bar

SØNDAG – 9. oktober


06.45 – 10.30

Frokost

11.00 – 13.00

Vi gratulerer John Lennon med dagen/Release Party dersom det blir utgivelse

på fødselsdagen til Lennon. (Some Time in NYC/One To One Concert).

BESTILL